Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет: „Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в гр. Камено, Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 3 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, коит

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед за откриване 20.01.2020 114 KB
Документация 20.01.2020 496 KB
Протокол 1 26.02.2020 67,5 KB
Протокол 2 10.03.2020 70,5 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 10.03.2020 25 KB
Протокол 3 20.03.2020 80,5 KB
Доклад на комисията 20.03.2020 91 KB
Решение за класиране и прекратяване 20.03.2020 117 KB

Краен срок за подаване на оферта: 24.02.2020 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 24.02.2020 16:00